UWAGA! Kolejną edycję szkolenia dla kandydatów na diagnostów samochodowych rozpoczynamy 18 listopada 2019r.!

Szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym Diagnostów Unimetal w Złotowie to:
– zajęcia prowadzone w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych ( Dz.U. z 2017r., poz 1260)
– pełna wiedza w zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów
– komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz komplet konspektów, ułatwiających przyswajanie wymaganej wiedzy w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów
– pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Pracy
– pomoc osobom przyjezdnym w znalezieniu noclegu.

Serdecznie zapraszamy!
Osoba kontaktowa:
Anna Rutkowska
kom 665 049 000
tel.: 67 263 30 80