Urządzenia do wstępnej oceny zbieżności kół jezdnych

Zbieżność kół jest oceniana na podstawie przesunięcia płyty pomiarowej podczas przejazdu badanego pojazdu. Rejestrowany i przekazywany do sterownika mikroprocesorowego wynik jest wskaźnikiem wstępnej oceny ustawienia kół.

Tak zwane płyty zbieżności stanowią część zintegrowanych linii diagnostycznych UNILINE QUANTUM, ale mogą pracować jako samodzielne urządzenia diagnostyczne.

Osobowa Quantum

Zobacz

Osobowa Alpha

Zobacz

Uniwersalna Quantum

Zobacz

Uniwersalna Alpha

Zobacz