Suche przeszkody

wyposażenie ODTJ

scroll-down-white

Suche przeszkody

Zespół suchych przeszkód (mechanicznych) stworzono do szkolenia kierowców zakresie jazdy w trudnych warunkach drogowych.

Zastosowanie:

  • szkoleńnia doskonalenia technik jazdy,
  • szkolenia uświadamiające ryzyko,
  • szkolenia II i III stopnia,
  • zaawansowane treningi jazdy sportowej.

W zależności od potrzeb suche przeszkody mogą być sterowane przez instruktora lub uruchamiane automatycznie zgodnie z przygotowanym programem szkolenia.

W celu doboru odpowiedniego rodzaju suchych przeszkód proponujemy szczegółowe konsultacje z działem handlowym pod nr tel.:


lub