Nowa funkcjonalność oprogramowania Quantum Terminal w aplikacji na Waszych urządzeniach przenośnych z androidem.

Uni Foto to drugi sposób na dokonywanie sprawnej i szybkiej archiwizacji fotograficznej, która już od kilkunastu miesięcy jest zapowiadana środowisku SKP. Często konieczność tego rozwiązania zapowiadają artykuły internetowe, my już dziś mamy dwa sprawne rozwiązania dla realizacji wspomnianej archiwizacji.

Wracając do tematu najnowszej opcji, telefon z zainstalowaną aplikacją Quantum Terminal przy wykorzystaniu tej opcji może stać się automatycznym aparatem wykonującym zdjęcia w trakcie realizacji badania technicznego. Po uruchomieniu klawisza pt. „Przechwytywanie obrazu” aplikacja przechodzi do interfejsu z opcją wykonywania zdjęć. Tam możemy skorzystać bezpośrednio z aparatu podłączonego do telefonu lub wykorzystać 4 kamery podłączone równolegle do sieci Quantum. Pierwsze rozwiązanie jest o tyle wygodne że możemy zaakceptować wykonanie zdjęcia z kamery którą będziemy w stanie uchwycić na zdjęciu całe auto bez opuszczania pojazdu. Jednak najbardziej użytkową opcję według nas jest wykorzystanie aparatu w telefonie, który dokona zdjęcia dowolnie wybranego szczegółu w pojeździe lub poza nim.

Przykładowy raport z badania.

Po wykonaniu zdjęcia mamy jeszcze chwilę na jego ocenę przed decyzją o dołączeniu go do protokołu. Jeżeli zdjęcie ma być częścią protokołu z badania wystarczy kliknąć klawisz „UPLOAD” Aby wybrane zdjęcie stało się integralną częścią protokołu. Informacją o dołączeniu zdjęcia do naszej dokumentacji wyświetlana jest na telefonie oraz na komputerze sterującym linią diagnostyczną.

Uporządkowanie zdjęć i powiązanie ich z protokołem tworzy dobrą markę lokalnej SKP i podwyższa jej standard usług. Wykonanie zdjęcia jest prostą czynnością która może zabezpieczyć diagnostę w wielu przypadkach. Dla przykładu niedawno wprowadzona konieczność wpisywania przebiegu pojazdu do rejestru CEPIK niejednokrotnie staje się polem sprzeczek dla roszczeniowych klientów SKP. Dokonując zdjęcia automatycznie w  trakcie spisywania przebiegu zabezpieczy  diagnostę i da realny dowód na przyszłość, jeżeli klient chciałby powrócić twierdząc że diagnosta źle przepisał przebieg z pojazdu. Przykładów z wykorzystaniem tej funkcjonalności z życia codziennego możemy mnożyć wiele.

W zakresie pytań dot. szczegółów cenowych i możliwości nowej funkcjonalności proszę zgłaszać się do lokalnych przedstawicieli handlowych.

Zapraszamy do kontaktu.