Wszystkie wymienione niżej urządzenia spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji prowadzących badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40/2006 poz 275) i mogą być stosowane na Stacjach Kontroli Pojazdów.

Złącze pojazd - przyczepa

Zobacz

Klucze dynamometryczne

Zobacz

Opóźnieniomierz

Zobacz

Manometry

Zobacz

Wentylatory

Zobacz

Dźwigniki kanałowe

Zobacz

Hamulec najazdowy przyczepy

Zobacz

Podnośniki diagnostyczne

Zobacz

Miernik hałasu

Zobacz

Sprężarki

Zobacz

Detektory gazu

Zobacz

Rozpędzarka

Zobacz

Czytnik OBD/EOBD

Zobacz

Tester szyb

Zobacz

Narzędzia ręczne

Zobacz

Wyciągi spalin

Zobacz

Czujniki gazu

Zobacz