Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dmc do 3,5t

TYP SST-2200

scroll-down-white

SST-2200

Urządzenie przeznaczone jest do przeprowadzenia badania diagnostycznego umożliwiającego wstępne określenie ustawienia geometrii kół.

Pomiar zbieżności koła odbywa się automatycznie po najechaniu lewym kołem badanego pojazdu na płytę pomiarową i kończy się po opuszczeniu płyty przez badaną oś pojazdu.

Ocena prawidłowości ustawienia kół polega na powolnym przetoczeniu koła pojazdu przez swobodnie ułożyskowaną płytę najazdową, która ulega przesunięciu w kierunku prostopadłym do ruchu pojazdu oraz odczytaniu wskazania na tablicy świetlnej.

Zarejestrowany wynik pomiaru wykorzystywany jest jako wskaźnik ustawienia kół przednich i może zostać wydrukowany z odpowiednią interpretacją.

Wynik może również zostać przesłany do centralnego komputera i utworzonej kartoteki badań.

Ze względu na prostotę pomiaru i łatwość obsługi urządzenie SST-2200 zalecane jest do stosowania w stacjach kontroli pojazdów oraz liniach obsługi codziennej.

Informacje dodatkowe

Urządzenia do wstępnej oceny ustawienia kół jezdnych składają się z jednego zespołu najazdowego, zintegrowanego z CJS, która jednocześnie stanowi pulpit sterowniczy.

Pracą samodzielnych płyt oraz tych wchodzących w skład linii diagnostycznych serii Alpha steruje Centralna Jednostka Sterująca wyposażona w PC pracujący w środowisku WINDOWS z oprogramowaniem Uniline.

  • drukarka termiczna do wydruku raportów z pomiarów
  • rama ułatwiająca przygotowanie dołów fundamentowych
Parametry Wartości
Maksymalny nacisk na oś badanego pojazdu4 t
Zakres pomiarowy± 20 mm
Wymiary460 x 1020 x 85 mm