Gotowi na NOWOŚĆ i przełomową innowację dla stacji kontroli pojazdów?!

Od lutego br. aktywujemy nową funkcjonalność w naszym oprogramowaniu UNILINE dla linii diagnostycznych – protokół iSKP.

Co to jest iSKP?

Protokół iSKP to format komunikacji między linią diagnostyczną i oprogramowaniem biurowym stacji kontroli pojazdów. Pozwala na automatyczne przesyłanie danych pojazdu z biura do programu linii diagnostycznej, a po przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przekazuje uzyskane wyniki do komputera biurowego. Rozwiązanie iSKP zostało stworzone w ramach współpracy firm UNIMETAL i NORCOM.

Jak działa iSKP?

1. Użytkownik wskazuje w programie Stacja SQL pojazd, który ma przejść badanie techniczne. Od tej chwili zaczyna się liczenie czasu badania.

2. Pojazd automatycznie pojawia się w tzw. kolejce iSKP w programie UNILINE. Diagnosta wybiera pojazd z kolejki i może zaczynać badanie pojazdu. System UNILINE posiada wszystkie niezbędne dane pojazdu i jest już odpowiednio skonfigurowany do przeprowadzenia pełnego badania.

3. Podczas badania pojazdu i oceny wyników brane są pod uwagę rzeczywiste parametry (typ, kategoria, dopuszczalna masa całkowita, data pierwszej rejestracji, rodzaj napędu itd.).

4. Po zakończonym badaniu, diagnosta ma podgląd raportu i odpowiednim przyciskiem może zapisać raport w formacie iSKP. Wówczas system UNILINE wysyła raport do programu Stacja SQL.

5. Po uzyskaniu raportu, program Stacja SQL pozwala na przeprowadzanie dalszych czynności, takich jak przyjęcie opłaty, jeśli nie została przyjęta, wydrukowanie zaświadczenia, zgłoszenie do CEPiK itd.).

Dodatkowo, jeśli w trakcie badania zrobiono zdjęcia za pomocą UniFoto, zaznaczono usterki w aplikacji UniList lub podano aktualny przebieg pojazdu, to dane te zostaną również przekazane do aplikacji biurowej.

Wprowadzone rozwiązanie oszczędza czas, redukuje ryzyko pomyłek oraz zapewnia właściwą ocenę wyników. Jednocześnie nie krępuje diagnostów pod względem formalnym. Każde badanie można powtórzyć i pozwala w taki sam sposób przeprowadzać badania nieobowiązkowe. Nawet po przeprowadzonych badaniach, diagnosta może nie zapisać wyników i nie wysyłać ich do aplikacji biurowej. Również w programie Stacja SQL istnieje możliwość odwołania badania nawet po jego przeprowadzeniu (wtedy nie będzie ono odnotowane w CEPiK jako rozpoczęte), o ile nie przejdzie się do końcowego etapu.

Protokół iSKP aktywowany jest u użytkowników posiadających program UNILINE w wersji 3.2 oraz posiadających aktywację odpowiedniego modułu w Stacja SQL.