Miernik hałasu

TYP DLM 101S

scroll-down-white

DLM-101S

Miernik DLM 101 S przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu.
Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren). Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby spełniało wymagania dla SKP.
Dane, wprowadzane z foliowej klawiatury, a także wyniki pomiarów widoczne są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.

Dzięki programowi AS-200 RAPORT możliwe jest przesłanie danych do komputera, który stanowić może bazę danych o dokonanych pomiarach oraz umożliwia wydruk i edycję raportów z badań.
Wyposażenie zestawu w statyw mikrofonowy i przedłużacz do mikrofonu umożliwia wykonywanie pomiarów przez jedną osobę.
Statyw pozwala umieścić mikrofon we właściwym miejscu względem rury wydechowej badanego pojazdu, przedłużacz (o standardowej długości 6m) umożliwia osobie przeprowadzającej pomiar zajęcie miejsca kierowcy i obsługiwanie pojazdu.
Przymiar ułatwia ustawienie mikrofonu we właściwym położeniu względem wylotu rury wydechowej (odległość 0,5 m, kąt 45°). Zadaniem osłony przeciwwietrznej jest ograniczenie szumów przepływu wiatru oraz ochrona mikrofonu przed pyłem, kurzem i spalinami występującymi w pobliżu wylotu rury wydechowej.
Kalibrator akustyczny służy do kontroli miernika przed i po pomiarze.

Informacje dodatkowe

 • miernik DLM-101S
 • instrukcja miernika DLM-101S
 • ładowarka miernika DLM-101S
 • kalibrator akustyczny
 • instrukcja kalibratora
 • sonda tachometryczna do silników z zapłonem iskrowym
 • sonda tachometryczna (Φ 6mm} do silników z zapłonem samoczynnym
 • walizka transportowa
 • przymiar
 • osłona przeciwwietrzna
 • bateria (9V)
 • instrukcja warsztatowa
 • statyw mikrofonowy
 • przedłużacz mikrofonowy
 • przewód interfejsu
 • program AS-200 RAPORT
 • karty gwarancyjne
 • świadectwa wzorcowania.
 • 3 sondy tachometryczne o średnicach: 4mm i 8mm, do silników z zapłonem samoczynnym
 • statyw miernika SMR
 • konwerter USB2/RS232
Parametry Wartości
 zakres pomiarowy50 ÷ 135 dBA
 charakterystyki częstotliwościoweA, C
 obrotomierzwbudowany
zakres pomiarowy obrotomierza500 – 9999 obr/min
zasilaniewbudowany akumulator