Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Techniki Motoryzacyjnej TTM 2022 otrzymaliśmy dwa ZŁOTE MEDALE!  Pierwszy z nich za całkowicie nową i już certyfikowaną serię linii diagnostycznych ALPHA, a drugi medal za rozwiązanie IT w postaci protokołu iSKP.

ALPHA to seria nowoczesnych linii dla stacji kontroli pojazdów i serwisów. Jest to druga, obok flagowej serii QUANTUM, certyfikowana seria linii diagnostycznych w naszej ofercie. Urządzenia ALPHA pasują do wnęk fundamentowych po wyeksploatowanych urządzeniach nieprodukowanych przez UNIMETAL. Daje to możliwość modernizacji lub wymiany urządzeń bez potrzeby przeprowadzania prac budowlanych i ponoszenia związanych z tym kosztów. Linie ALPHA występują z szeregiem przydatnych opcji takich jak system dociążania osi poprzez układ podnoszenia całego urządzenia rolkowego, czy moduły rolkowe z wydłużonymi rolkami dla pojazdów ponadgabarytowych. Ponadto na tych liniach można przeprowadzać badania w trybie potokowym, tj. badać kilka pojazdów jednocześnie, przechodząc pojazdami przez ścieżkę diagnostyczną ,,jeden za drugim’’. Złoty Medal zapewne zwróci uwagę przyszłych klientów na oszczędności i korzyści związane z zakupem nowych linii ALPHA.

Protokół iSKP, za który otrzymaliśmy ZŁOTY MEDAL wspólnie z firmą IT.NORCOM, w praktyce sprawia, że diagnosta na stacji kontroli pojazdów pracuje w jednym systemie komputerowym. Dane pojazdu są błyskawicznie przekazywane z biura do programu linii diagnostycznej, a po przeprowadzonych badaniach pełna informacja z wynikami pojawia się w aplikacji biurowej. Efektem tego jest oszczędność czasu i wyższa jakość usług. Jest to następny krok w drodze do integracji i cyfryzacji procesów w naszym codziennym życiu, w tym przypadku z korzyścią dla właścicieli pojazdów samochodowych, diagnostów i właścicieli stacji. Jest to pionierski produkt w naszym kraju, wyprzedzający, pod względem technologicznym, standardy stosowane na świecie.