Szarpak osobowy - Płyta dynamiczna do wywoływania uślizgu bocznego

TYP PD 2000

scroll-down-white

PD 2000

Płyta dynamiczna jest urządzeniem do wywoływania uślizgu bocznego tylnej osi pojazdów o dmc. do 3.5t.

W momencie najazdu tylnią osią pojazdu na szarpak następuje dynamiczny ruch płyty w kierunku poprzecznym do określonego kierunku jazdy. Powierzchnia płyty o wysokim współczynniku przyczepności spowoduje odchylenie tylnej oś pojazdu od wcześniejszego kierunku jazdy wywołując uślizg. Urządzenie po uzyskaniu skrajnego położenia powraca automatycznie do położenia początkowego

Płyta dymaniczna stanowi obowiązkowe wyposażenie ośrodków doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy).

Informacje dodatkowe

  • szafa zasilająco-sterująca
  • część mechaniczna urządzenia
  • agregat hydrauliczny
  • zestaw zewnętrznych lamp sygnalizacyjnych
Parametry Wartości
Max nacisk na oś20 kN
Skok płyty± 300 mm
Prędkość przesuwu płyty1,5 m/s
Współczynnik przyczepności0,8
Sterowaniebezprzewodowo z pulpitu
Wyniary płyty3000 x 2700 x 1400