Manometry

scroll-down-white

Manometry

Manometr ANI 80 może być wykorzystywany wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania przyrządu pomiarowego zgodnego z wymaganiami ustawy Prawo o Miarach, a więc:

– stacjach kontroli pojazdów (SKP i OSKP)

– serwisach ogumienia

– warsztatach samochodowych

– na stacjach benzynowych

Parametry:

  • Ciśnienie zasilania: max. 12 bar
  • Pomiar 0-12 bar
  • Manometr 80 mm
  • Działka elementarna 0,1 bar.

 

Urządzenie posiada zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną udokumentowaną wybitą cechą.

UWAGA!

Urządzenie nie jest dostarczane ze świadectwem legalizacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz 29) załącznik nr 5 poz. 30 dla Manometrów do opon pojazdów mechanicznych potwierdzeniem wykonania prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji) jest wybita cecha lub świadectwo.

Dostarczany przyrząd posiada wybitą cechę legalizacji, co całkowicie potwierdza w/w wymagania.

Automatyczny przyrząd do pompowania kół PA – 12K

Przyrząd PA-12K został zaprojektowany z przeznaczeniem do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu pojazdów.
Urządzenie posiada syntezator mowy, który generuje słowną instrukcję użytkowania oraz infrmuje za pomocą głosowych komunikatów o wykrytych nieprawidłowościach w trakcie regulacji ciśnienia w ogumieniu.

Przyrząd PA-12K jest spełnia wymagania dotyczące legalizacji urządzeń ciśnieniowych przez Główny Urząd Miar i może byc stosowany:
– stacjach kontroli pojazdów (SKP i OSKP)
– serwisach ogumienia
– warsztatach samochodowych
– na stacjach benzynowych

Parametry:

  • zasilanie elektryczne 230 V; 50 Hz
  • pobór mocy 30 VA
  • zasilanie pneumatyczne max. 12 Bar
  • dokładność pomiaru ± 0,1 Bar
  • zakres wskazań 0÷ 12 Bar
  • masa przyrządu 10 kg

UWAGA!

Urządzenie jest dostarczane ze świadectwem legalizacji i zatwierdzeniem typu GUM.