Mikroprocesorowy przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła

TYP LASZ-4

scroll-down-white

LASZ-4

Tester LASZ-4 jest  przyrządem pomiarowym umożliwiającym szybką precyzyjną ocenę stanu szyb w pojazdach samochodowych.

Mikroprocesorowy przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła  to jest stosunku wartości strumienia świetlnego przechodzącego przez szyby do wartości strumienia padającego na nie w szybach pojazdów.

Przyrząd umożliwia wykonywanie pomiarów  w warunkach stacji diagnostycznych, oraz na otwartej przestrzeni w porze nocnej i dziennej.

Pomiary wykonywane przyrządem LASZ-4 są zapisywane do pamięci aparatu, które można wydrukować w protokole z kontroli przepuszczalności światła w szybach badanego pojazdu.

Informacje dodatkowe

  • Rejestrator
  • Oświetlacz wyposażony w źródło światła białego
  • Czujnik pomiarowy ( głowica pomiarowa detektor promieniowania)
  • Wzorcowa szybka o znanym współ. przep. światła
  • Kabel do PC (do wczytania danych z pomiaru)
  • Kabel do zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej
  • Walizka transportowa
  • Program na CD Glass tester LASZ-4

LASZ-4

Parametry Wartości
Grubość mierzonej szyby0-10 mm
Zakres pomiarowyod 0,0 do 100,0%
Napięcie zasilania:

z instalacji pojazdu

wewnętrzne

12 V DC

4xR6